Fag

På den 2-årige stx får du en eksamen, der kan bruges til præcis det samme som en 3-årig stx. Eneste undtagelser er fagene idræt, billedkunst og musik, som ikke er med i den 2-årige.

Den øvrige fagrække er den samme, blot med nedsat timetal, så alle fag og niveauer kan nås på de 2 år.

Som elev på den ”2-årige STX-Science” skal du have 4 obligatoriske fag på A niveau: Matematik, dansk, historie og engelsk. Som valgfag har du mulighed for at vælge Fysik A eller Biologi B. Det er helt særligt at kræve engelsk A på en naturvidenskabelig linje, men det sker da behovet for engelskkundskaber bliver afgørende både på de videregående uddannelser og senere i de ofte internationale virksomheder, der ansætter denne type kvalificeret medarbejdere. 

I matematik arbejdes abstrakt og logisk, og man ser, hvordan sammenhænge i naturen og ens dagligdag kan beskrives matematisk. I fysik og kemi arbejder man med at forstå både den klassiske og den moderne naturvidenskab, og her anvender man mange matematiske værktøjer. I fysik lærer man om alt fra det mindste til det største - dvs. fra atomer til universet - bl.a. via emner som lys, lyd, radioaktivitet og energi. Kemi tager udgangspunkt i grundstoffer og kemiske forbindelser, som kan lave forskellige reaktioner, og man lærer om stoffer og kemiske reaktioner fra din hverdag. Undervisningen tilrettelægges, sådan at teori og praksis forenes gennem det eksperimentelle arbejde.

Fællesfagene er dansk, historie, engelsk, samfundsfag, matematik og fysik samt oldtidskundskab. Derudover skal man have et andet fremmedsprog, som på 2-årig STX Science er tysk fortsættersprog. Dertil kommer timer til Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV).