Økonomi

Uddannelsen koster 3000 kr. Beløbet dækker bl.a. udgifter forbundet med tværfagligt samarbejde med eksterne aktører i private virksomheder og Aalborg Universitet.

Derudover skal du lægge et depositum på 500 kr. Det dækker bøger og andet undervisningsmateriale, som Aalborg Studenterkursus låner dig, og et datakort, der giver dig adgang til vores IT-faciliteter. Depositum får du tilbage, når du er færdig med at gå her og har afleveret bøger og datakort.

Når du er fyldt 18 år, kan du søge om SU og transporttilskud efter gældende regler.