Optagelseskrav

Adgangskravene til den naturvidenskabelige talentklasse på den 2-årige STX er de højeste for en gymnasial ungdomsuddannelse i Danmark. For at blive optaget kræves et samlet karaktergennemsnit på minimum 7 og et gennemsnit af karakterer i matematik på minimum 9. (Standpunktskarakterer givet inden 1. december på skoler med UU og senest 1. februar for skoler uden UU). Da det er et særligt uddannelsesforløb, kan du ikke tilmelde sig gennem optagelse.dk. Du kan kun blive optaget efter en individuel optagelsessamtale med dig og dine forældre, og du har ikke retskrav på optagelse, selvom de formelle optagelsesbetingelser er opfyldt. Skolen forbeholder sig retten til kun at optage de elever, som findes egnede til at indgå i den STX-Science.

Vi afholder altid en optagelsessamtale, hvor du skal medbringe udskrift af dine karakterer fra folkeskolen. Derudover vil vi gerne høre mere om dig, dine interesser og evt. fritidsjob. Ud fra dine karakterer og samtalen afgør vi, om du kan optages.