Fag

På den 2-årige stx får du en eksamen, der kan bruges til præcis det samme som en 3-årig stx. Eneste undtagelser er fagene idræt, billedkunst og musik, som ikke er med i den 2-årige.

Den øvrige fagrække er den samme, blot med nedsat timetal, så alle fag og niveauer kan nås på de 2 år.

Fællesfagene er dansk, historie, engelsk, samfundsfag, matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, psykologi (på nogle studieretninger), samt religion eller oldtidskundskab. Dertil kommer timer til Almen Sprogforståelse (AP) og Almen Studieforberedelse (AT). Den enkelte studieretning indeholder tre ud af de fire naturvidenskabelige fag.

Valgfagsmulighederne er spansk, fransk, tysk, psykologi, filosofi, erhvervsøkonomi, datalogi, latin, og så er der mange muligheder for at løfte et fag på c-niveau til b-niveau.

De udbudte studieretninger kan du se nærmere på i menuen her til venstre. En studieretning er foruden fællesfagene sammensat af tre fag, som så at sige er hovedfagene i studieretningen. Forskellige studieretninger fylder forskelligt i en ugeplan, så de udbudte studieretninger giver forskellige muligheder for at vælge fag udover fællesfagene. For detaljer henvises til studievejledningen.