Engelsk (A), samfundsfag (B) og biologi (B)

Vil du kombinere engelsk med viden om samfundets indretning og læren om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø? Du vil få indsigt i de processer og strukturer, der påvirker menneskers liv og udvikling, såvel kulturelt, politisk og økonomisk, individuelt og i grupper, som i spørgsmålet om nationale og globale udfordringer til mennesket i dets biologiske miljø. Du vil også få kendskab til fagenes forskellige metoder og videnskabelighed.
Samarbejdet mellem studieretningsfagene vil præge hele det 2-årige forløb blandt andet gennem tværfagligt samarbejde og projekter. Herudover består uddannelsen af en række obligatoriske fag samt valgfag.

Ønsker du

  • at kunne udtrykke dig frit og nuanceret både mundtligt og skriftligt på engelsk
  • at udvikle dine evner til at læse og analysere tekster
  • at sætte fokus på litteratur
  • at arbejde med kultur, historie og samfundsforhold
  • at sætte fokus på aktuelle samfundsproblemer
  • at forstå menneskets vilkår som biologisk væsen
  • at arbejde med bæredygtighed

så er denne retning noget for dig.