Engelsk (A), samfundsfag (B) og matematik (B)

Denne studieretning henvender sig først og fremmest til dig, der er interesseret i at kombinere engelsk med viden om samfundets opbygning og udvikling og den nødvendige matematik. Du vil få indsigt i de processer og strukturer, der påvirker menneskers liv og udvikling, både individuelt og i grupper, såvel nationalt som globalt. Derudover vil du få kendskab til fagenes forskellige metoder og videnskabelighed.
Samarbejdet mellem studieretningsfagene vil præge hele det 2-årige forløb blandt andet gennem tværfagligt samarbejde og projekter. Herudover består uddannelsen af en række obligatoriske fag samt valgfag.

Ønsker du

  • at kunne udtrykke dig frit og nuanceret både mundtligt og skriftligt på engelsk
  • at udvikle dine evner til at læse og analysere tekster
  • at sætte fokus på litteratur
  • at arbejde med kultur, historie og samfundsforhold
  • at sætte fokus på aktuelle samfundsproblemer
  • at forstå matematikken bag vigtige områder som politik og økonomi
  • at arbejde med dine evner for logik og ræsonnement

så er denne studieretning noget for dig.