Samfundsfag (A), Engelsk (A)

Er du interesseret i at kombinere engelsk med viden om samfundets indretning, samspillet mellem mennesker og den menneskelige psyke? På denne studieretning vil du få indsigt i de processer og strukturer, der påvirker menneskers liv og udvikling, både individuelt og i grupper, såvel nationalt som globalt. Derudover vil du få kendskab til fagenes forskellige metoder.
Individ og samfund udvikler sig i en vekselvirkning med hinanden. Denne vekselvirkning udnytter vi i et samarbejde mellem engelsk, samfundsfag og psykologi. Samarbejdet mellem studieretningsfagene vil præge hele gymnasieforløbet bl.a. gennem tværfaglige forløb og projekter. Herudover består uddannelsen af en række obligatoriske fag samt valgfag.

Ønsker du

 • at kunne udtrykke dig frit og nuanceret både mundtligt og skriftligt på engelsk
 • at udvikle dine evner til at læse og analysere tekster
 • at sætte fokus på litteratur
 • at arbejde med kultur, historie og samfundsforhold
 • at sætte fokus på aktuelle samfundsproblemer
 • at forstå din egen og andre menneskers tanker, følelser og handlinger.
 • at arbejde med psykologiske områder i en større sammenhæng

Så får du mulighed for at fordybe dig i emner som

 • ungdom og identitet
 • familien i det moderne samfund
 • det multikulturelle samfund
 • romaner, noveller, drama, poesi
 • medier, individ og samfund
 • politiske systemer/kommunikation
 • psykisk sundhed og sygdom
 • sammenhænge mellem livsstil og samfund.
 • internationale konflikter og samarbejde
 • lydighed, autoritet og menneskerettigheder
 • sårbarhed og modstandskraft

De tre fag har mange berøringsflader, hvilket giver mange muligheder for tværfagligt samarbejde. Du vil komme til at deltage i  mange og varierede arbejdsformer i undervisningen. Elektronisk kommunikation og informationssøgning udgør en naturlig del af undervisningen i alle fag.