Forårshold 2018

Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
Niveau
fra-til:
SU-timer
pr. uge.
Undervisnings-
adresse
Samfundsfag Lukket - pga. lav tilslutning aften 0-C 5,56 Studenterkursus
Samfundsfag Lukket - tilmelding for sent aften C-B 8,89 Studenterkursus
Top

 

Sommersupplering 2018

Kun tilmelding ved særlig dispensation