Økonomi

Pris for deltagelse på et enkeltfagshold afhænger af din uddannelsesbaggrund og din tilknytning til arbejdsmarkedet, fx om du er efterlønner eller alderspensionist.

De fleste enkeltfagselever har ikke en videregående uddannelse. Derfor ligger prisen på deltagelse for denne gruppe på 450 eller 1100 kroner, alt efter fag. Hvis du, efter kurset er afsluttet, ønsker at fortsætte samme fag på et højere niveau, betragtes det som et nyt kursus, og du skal betale et nyt gebyr.

Hvis du sammensætter en kompetencegivende pakke (dvs. en hel studentereksamen), kan du få samtlige dine gebyrer tilbage, når du har gennemført alle fagene. Du låner bøger og undervisningsmaterialer af Aalborg Studenterkursus, og du får adgang til vores IT-faciliteter.

Der gælder særlige regler, hvis du er efterlønner eller alderspensionist uden eller næsten uden tilknytning til arbejdsmarkedet. For denne gruppe forhøjes gebyret med 750 kroner pr. fag i forhold til ovennævnte gebyrer, hvis du ikke allerede har en videregående uddannelse.

Hvis du i forvejen har en videregående uddannelse, har Folketinget besluttet, at du selv skal betale samtlige omkostninger ved et kursus, hvilket pt. er 12.607,50 kroner + optagelsesgebyr pr. kursus. Spørg studievejlederen, hvad der forstås ved en videregående uddannelse.

SU

Du kan søge SU og transporttilskud, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen (hvis du har børn under 7 år, er kravet 17 lektioner). Det er dog en forudsætning, at du ikke allerede har afsluttet en hf- eller studentereksamen. Der er krav om studieaktivitet for modtagelse af SU – det vil sige, at du møder op til undervisning og afleverer dine opgaver til tiden.
OBS: Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til SU for hold, som du tidligere har bestået på samme niveau!