Optagelseskrav

Alle der har vilje til viden og lyst til at lære, kan blive optaget på vores enkeltfagshold – når blot de formelle krav er opfyldt.

Du skal have afsluttet 9. klasse for mindst et år siden. Hvis du har taget 10. klasse i forlængelse af 9., gælder det samme: Der skal gå et år først. 

Vi anbefaler, at du tilmelder dig online, hvis du ønsker at læse et eller to fag. Ønsker du derimod at læse flere fag, skal du kontakte studievejledningen, som hjælper dig med at sammensætte et skema.

Hvis du tilmelder dig et kursus med startniveau over 0, skal vi have dokumentation for, at du allerede har bestået faget på dette niveau. Det betyder altså, at hvis du fx vil tilmelde dig et matematikkursus fra niveau C til B, så skal du dokumentere, at du har bestået matematik på C-niveau.

Kan du godt nok dansk? Hvis du ikke har dansk som første sprog og heller ikke har gået i dansk folkeskole, gælder der normalt det, at du skal besidde danskkundskaber svarende til Sprogskolens danskuddannelse niveau 3, modul 5 med mindst karakteren 10 i dansk.