Hvordan melder jeg mig til?

VIGTIGT: Der kan være stor forskel på at melde sig til et kursus som enkeltfagselev og at tilmelde sig som GSK-elev. Det er meget vigtigt, at du finder ud af, hvordan du bør tilmelde dig. Klik her for at læse om forskellen. Hvis du fandt ud af, at du faktisk skal tilmeldes som GSK-elev, så følg denne vejledning.

Men skal du være enkeltfagselev, tilmelder du dig på en af følgende to måder:

1. Online tilmelding til enkeltfag: Klik her.

2. Du kan henvende dig til studievejledningen. Tag telefonisk kontakt og bliv meldt ind.

Hvis du søger optagelse på 3 eller flere hold, eller hvis du på længere sigt vil samle dig en hel stx, skal du have en samtale med en studievejleder. Du kan reservere tid her

Hvis du tilmelder dig et kursus med startniveau over 0, skal vi have dokumentation for, at du allerede har bestået faget på dette niveau. Den dokumentation kan uploades her, hvis du tilmelder dig online. Hvis du går til en studievejleder, skal du medbringe dokumentationen.

Tilmeldingsfrister

Fristen for at melde sig til helårs- og efterårshold er den 15. august. Såfremt der er plads på et hold, er der dog mulighed for at tilmelde sig efter den 15. august.

Hvis du vil tilmelde dig et af vores forårshold, kan du tilmelde dig helt frem til undervisningsstart - under forudsætning af, at der er plads på holdet. Det er dog tilrådeligt at tilmelde sig så hurtigt som muligt.

Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget din eventuelle deltagerbetaling.