Fagpakker

Bestemte fagkombinationer er mere almindelige end andre. Når man sætter flere fag sammen samtidig, kalder vi det en fagpakke. Herunder kan du se, hvordan de forskellige pakker ser ud.

Efterår


Fag: Detaljer: Tilrette-
læggelse:
SU Undervisnings-
adresse
Kemi-B og fysik-B Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-A og fysik-B Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-A og fysik-C Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-A og kemi-B Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-A og kemi-C Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-B og fysik-B Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-B og fysik-C Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-B og kemi-B Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus
Mat-B og kemi-C Lukket - overtegnet dag 3 mdr. su Studenterkursus