Hvordan melder jeg mig til GSK?

Når du tilmelder dig et GSK-kursus skal du være opmærksom på, at hvis du inden kursusstart har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, eux IB eller HF), kan du kun tilmelde dig ét GSK-fag.

Du kan tilmelde dig Aalborg Studenterkursus GSK-kurser på følgende måde:

1. Elektronisk tilmelding med upload af eksamensbevis

Glemte du at uploade dit eksamensbevis? – Så klik her.

2. Ved henvendelse hos studievejledningen på Aalborg Studenterkursus.

3. Ved henvendelse hos studievejledeingen på Nørresundby Gymnasium og HF, da de koordinerer udbuddet af Gymnasial Supplering i Nordjylland.

4. Ved henvendelse hos Studievalg Nordjylland.

5. Downloade et ansøgningsskema på hjemmesiden gsdanmark.dk . Skemaet udfyldes og sendes til Nørresundby Gymnasium og HF, Studievej 14, 9400 Nørresundby. Husk at vedlægge en kopi af dit eksamensbevis.

Tilmeldingsfrister
Fristen for tilmelding til helårs-og efterårshold er d. 15. august. Er der plads på et hold efter tilmeldingsfristen, er det dog muligt at tilmelde sig efter d. 15. august.

Ved tilmelding til forårshold kan du tilmelde dig helt frem til undervisningsstart under den forudsætning, at der stadig er plads på holdet.

Fristen for at tilmelde sig et sommersuppleringshold er d. 5. juli. Tilmelding i god tid anbefales, da et hold kan være fyldt op inden ansøgningsfristen.

OBS: Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget din deltagerbetaling.