Økonomi

SU og pris

GSK på Aalborg Studenterkursus er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, din gymnasiale eksamen er afsluttet. Hvis du begynder senere, betaler du et gebyr fastsat af Undervisningsministeriet – pt. kr. 450,-. Hvis du skal betale gebyr, kan du indbetale via netbank, eller vi kan sende dig et girokort.

Vi stiller bøger og undervisningsmidler til rådighed.

Nye SU-regler efter 1. juli 2014

De nye regler betyder, at du kun kan få SU til specielle, komprimerede forløb. Til gengæld kan du, hvis du godkendes til GSK, få SU til karakterforbedring, forudsat at uddannelsen kræver en bestemt karakter.

Eksempel:

  • Supplerer du et fag fra 0 niveau til C-niveau*, kan du få SU i en måned - en evt. efterfølgende måned med eksamen udløser ikke SU.
  • Kemi  0-C med undervisning i juli og eksamen i august giver SU i juli.
  • Supplerer du et fag fra C niveau til B-niveau, kan du få SU i to måneder - en evt. efterfølgende måned med eksamen udløser ikke SU.
  • Matematik C-B med undervisning i juli og august og eksamen i august giver SU i juli og august.
  • Matematik C-B med undervisning i oktober og november og eksamen i december  giver SU i månederne oktober og november.
  • Matematik C-B med undervisning i april og maj og eksamen i maj/ juni  giver SU i månederne april og maj.
  • Supplerer du et fag fra 0 niveau til B-niveau, kan du få SU i tre måneder - en evt. efterfølgende måned med eksamen udløser ikke SU.
  • Fysik 0-B med undervisning i marts, april og maj og eksamen i maj/ juni giver SU i månederne marts, april og maj.

* Gælder ikke supplering i matematik C, som ved komprimerede forløb udløser 2 måneders SU.

 

BLIV ELEV