Skolens bestyrelse

Aalborg Studenterkursus er en selvejende institution med egne vedtægter, udarbejdet af skolens bestyrelse.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra Aalborg Kommune, Region Nordjylland, de store aftagere af studenterne Aalborg Universitet og University College Nordjylland, nordjysk erhvervsliv, elevforeningen ASKE, en medarbejderrepræsentant samt (uden stemmeret) rektor og en repræsentant for elevrådet.

Bestyrelsen holder møde fire gange årligt og træffer afgørelser om blandt andet budget, regnskab og uddannelsestilbud.

Bestyrelsen for Aalborg Studenterkursus har følgende medlemmer:

Titel Navn
Centerleder Martin Rovs Hansen (formand)
Direktør Poul Søe Jeppesen (næstformand)
  Arne Rugholt
ASKE-repræsentant Niels Agerholm
Virksomhedskonsulent Tina Juul Kjellberg
Skoleleder Birgit Helga Nielsen      
Udpeget af UCN Nils-Georg Lundberg   
Salgschef Jim Hammer
Medarbejderrepræsentant Ole Østergaard
Repræsentant fra elevrådet Sheila Voldby Nielsen

 

Adgang til at se den lovpligtige offentliggørelse af rektors resultatlønskontrakt kan du finde i menuen til venstre.