Rektors resultatlønskontrakt

Skoleåret 2017-2018

Skoleåret 2016-2017

 

Skoleåret 2015-2016